Project

GOgroep8 bestaat uit zeven uitdagende lessen van twee uur die de leerlingen alle facetten van hun bedrijf laten zien. Na afloop van de lessen gaan de leerlingen gedurende 2 maanden hun ondernemersplan uitvoeren. Daarna volgt een presentatie en de beoordeling door een jury. De winst die de leerlingen maken wordt gezamenlijk uitgegeven: iets voor de klas, de school, een zelfgekozen goed doel of gewoon lekker in ijsjes!

De duur van het totale project is ongeveer 4 maanden. Omdat we werken met gastdocenten zijn de inspanningen voor de docent minimaal.

Lesprogramma

De lessen worden gegeven door gastdocenten. Dit zijn studenten van een commerciële opleiding, lokale ondernemers, stagiairs en/of medewerkers van Kuseema.

In de eerste les krijgen leerlingen inzicht in hun eigen kwaliteiten aan de hand van de theorie van Sarasvathy c.s.: Wie ben ik, wat kan ik en wie ken ik? Als ze meer inzicht hebben in wie wat kan en kent, kunnen ze beter groepjes samenstellen om hun bedrijf tot een succes te maken.

In de tweede les zijn de groepjes gevormd. Iedere groep bedenkt zijn business-idee dat getoetst wordt op realiteit, niveau en haalbaarheid. Er worden heel uiteenlopende ideeën bedacht: van een container pimpen tot een in- en verkoop van telefoonhoesjes en een mini-ijssalon.

Na les twee gaan ze aan de slag met hun ondernemingsplan. De leerlingen krijgen lessen in marketing, logo-ontwerp, investeerders en sponsoren, boekhouden en financiën. Deze lessen worden aan de hand van het Business Model Canvas ingevuld. Het geeft een visueel beeld van de onderneming waarbij de nadruk ligt op het leren herkennen van kansen.

De laatste les staat in teken van presenteren. De leerlingen bereiden een pitch voor. Ze krijgen hiervoor een uitgebreide pitch training. Met rollenspellen maken we leerlingen bewust van hun overtuigingskracht en leren ze omgaan met plankenkoorts.  De leerlingen pitchen voor een jury die bestaat uit lokale ondernemers. Zij laten vanuit de praktijk zien dat de leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes.

Zodra de laatste les geweest is, komt het allemaal op de leerlingen zelf aan. GOgroep8 kijkt mee vanaf de zijlijn en geeft hier en daar nog individuele coaching. De leerlingen gaan twee maanden lang hun ondernemersplan uitvoeren. In deze periode verdienen ze geld en leren ze dat ze dit op eigen kracht kunnen.

Eindpresentatie

Aan het eind van het project presenteert elke groep zijn resultaten en bevindingen voor een aantal juryleden. Hierbij kunnen de leerlingen hun presentatievaardigheden opnieuw oefenen.

iceworld

#uitdagend #doen #leren #persoonlijke ontwikkeling #ondernemen #creativiteit #planmatig werken #zelfkennis #21st century skills
“Vorig jaar was er een groepje dat € 112,50 had opgehaald. We willen eigenlijk daar overheen.”