GOGROEP8

Lesprogramma voor jonge ondernemers

BABYSIT BABES

Gat in de markt voor groep 8?

SAMENWERKEN

Ondernemen doe je nooit alleen

Toekomstgericht onderwijs

Een veranderende samenleving vraagt veel van het onderwijs. Van scholen wordt verwacht dat ze de leerlingen 21st century skills aanleren. Dit zijn skills als autonomie, creativiteit en probleemoplossend vermogen. GOgroep8 voorziet hierin met een activerende lessenserie die al deze skills van de leerlingen aanscherpt met minimale tijdsinvestering van de docent.

Jonge ondernemers ontdekken zichzelf

Kuseema ontwikkelde GOgroep8 voor groep 8 van het basisonderwijs. Aan de hand van vragen als Wie ben ik, Wat kan ik en Wie ken ik, werken ze aan de bewustwording van hun eigen kwaliteiten, aan een positief zelfbeeld en leren zij kansen zien.

Een ‘echt’ eigen bedrijf

GOgroep8 gaat verder dan plannen maken. Ondernemersvaardigheden zoals samenwerken, organiseren, plangericht werken en problemen oplossen leer je het beste door het zelf te doen. In het lesprogramma zetten leerlingen hun eigen bedrijf op. Zij werken in groepjes aan hun eigen ondernemingsplan, analyseren hun kansen in de markt, verdelen taken en gaan aan de slag met het zoeken naar financiers, het bellen of schrijven met (lokale) ondernemers of het inschakelen van familieleden, om samen het bedrijfje tot een succes te maken.

#uitdagend #doen #leren #persoonlijke ontwikkeling #ondernemen #creativiteit #planmatig werken #zelfkennis #21st century skills